הסמכה של חברת קליל

המכון הישיראלי לחוות דעת מומחים ובוררים

מכללת בילדינג - קורס ניהול ופיקוח בניה

טל. 04-6389774
פקס. 04-6380530
נייד. 050-5300398